ПТП – инциденти на пътя

ПТП – инциденти на пътя

Източник: razerbird, Images Signature

Имам ли право на обезщетение за вреди при ПТП?

Всяко лице, което е претърпяло вреди от пътно-транспортно произшествие (ПТП), има право на
обезщетение. Това са пешеходците, пасажерите и другите участници в движението. Изключение
от това правило има единствено по отношение на виновния за произшествието водач.
Черната статистика по тази тема в Република България и мерките, които държавата предприема за
превенция на големия брой инциденти на пътя, говори за огромното приложно поле на тези
случаи на непозволено увреждане.

На обезщетение подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са в причинно-
следствена връзка с пътно-транспортното произшествие. Имуществените вреди представляват
разходите за лечение, операции, болничен престой, ремонт на автомобила и други.
Неимуществените вреди от своя страна представляват всички негативни последици, които нямат
парична оценка – болки, страдания и негативни емоции, свързани с инцидента.

1000000000
лева

Само за 2018 г. застрахователните компании в България за изплатили обезщетения за над 1 млрд. лева.

Какво да направите след ПТП?

След настъпване на пътнотранспортно произшествие, могат да бъдат съставени следните
документи, установяващи инцидента:
• Констативен протокол за ПТП – такъв протокол се съставя при ПТП, при които има
пострадали лица и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна
полиция”- МВР;

• Протокол за ПТП с материални щети;
• Двустранен констативен протокол за ПТП – когато при произшествието са причинени
само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход и
между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с
него.

Първите два документа се съставят от органите на „Пътна полиция” – МВР, а третият – от двамата
участници в произшествието водачи, без да е нужно то да бъде посещавано от държавните органи.
Независимо от горното, на първо място следва да потърсите медицинска помощ, да нормализирате
здравословното си състояние и да се свържете с адвокат. На следващо място, пазете всички документи,
свързани с лечението Ви, защото ще трябва да докажете пред съда размера на претърпените
имуществени вреди.

На последно място, помислете и се свържете с хора, които са били очевидци на инцидента, както
и на последиците от него за Вас. Свидетелските показания са много важно доказателствено
средство в съдебния процес.

За кои вреди имате право на обезщетение?

В случай на успешно доказана претенция, бихте получили обезщетение за пълния размер на
имуществените вреди, които сте понесли. Освен имуществените вреди, всеки пострадал има право
на парично обезщетение а неимуществените вреди (болки и страдания), които е претърпял във
връзка с инцидента.

Размерът на неимуществените вреди при ПТП се определя от съда по справедливост с оглед спецификата
на всеки конкретен случай. Не на последно място, бихте имали право на обезщетение и за
разликата между трудовото възнаграждение и платеното обезщетение за временна
неработоспособност.

Нашите специалисти биха могли да Ви кажат какъв е обоснованият размер на Вашата претенция.

От кого мога да претендирам обезщетение?

Отговорът на този въпрос зависи от конкретика на всеки отделен случаи. Обобщено, отговорност
може да се търси от три групи субекти: виновния за произшествието водач, застрахователя му по
застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” или от Гаранционния фонд.
Пострадалите от ПТП трябва да предявят претенцията си за плащане по доброволен ред пред
застрахователя, като представят всички налични документи, както и банкова сметка, по която да
бъде евентуално изплатено определеното застрахователно обезщетение.

3
месеца

Срокът, в който застрахователят трябва да се произнесе по отправената до него претенция

С какво можем да Ви помогнем?

След изтичането на този 3-месечен период пострадалият при ПТП или неговите наследници, които не са получили обезщетение и/или не са били удовлетворени изцяло, имат право да се обърнат към съда и да искат заплащане на обезщетение, ведно със законната лихва. Ако се обърнете към нас, ще Ви предоставим консултация по отношение на правата Ви и евентуално да поемем съдебната Ви защита.

  • Заяви консултация

  • Как може да се свържете с нас?

    Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
  • Пуснете файловете тук или
    Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
      Моля прикачете приложения, ако има такива.