Инциденти при спорт

Инциденти при спорт

Източник: Syda Productions, Canva

Кога мога да претендирам обезщетение за вреди претърпени при спортуване?

Спортуването е неразделна част от живота на съвременния човек. Активната дейност е основен фактор за здравословен начин на живот,  но за съжаление понякога води и до увреждане на здравето.

За много от тези инциденти е възможно да се претендира обезщетение за претърпените вреди.

Правото на обезщетение възниква, когато увреждането не е причинено само и единствено в резултат на Вашите действия.  

За какви инциденти мога да търся обезщетение при спорт?

Законът предвижда възможност да получите обезщетение за всеки инцидент, от който са произлезли вреди за вас. Това може да стане при всякаква спортна дейност – футбол, волейбол, колоездене, фитнес, бягане, ски и въобще физическа активност, при която може да получите някакво увреждане на здравето. Най-често това е в резултат на падане, престъпване, подхлъзване, удар, пътнотранспортно произшествие, повредено съоръжение или всяко друго нежелано въздействие.

Какво да правя, ако претърпя инцидент по време на спорт?

Първото и най-важно нещо е да запазите здравето си, като потърсите медицинска помощ, ако сте получили наранявания при инцидента. За да можете да търсите обезщетение за причинени вреди, всички увреждания следва да бъдат надлежно удостоверени от правоспособно медицинско лице. Най-често това ще е лекарят, когото сте потърсили за лечение или третиране на претърпените наранявания.

Удостоверяването от медицинско лице на претърпените наранявания е от съществено значение за доказване на вредите.

Ако увреждането е в резултат на пътнотранспортно произшествие (ПТП) докато сте спортували, то Вие следва да уведомите и органите на реда, за да предприемат необходимите действия по издирване на причинителя. При наличие на свидетели на инцидента, опитайте се да осигурите контакт с тях, поради възможността за ползването на свидетелски показания в едно евентуално бъдещо съдебно производство.

За какви вреди мога да търся обезщетение при спортуване?

Обезщетение при спортуване може да се търси, както за имуществените, така и за неимуществените вреди.

обезщетение при спорт футбол

Имуществените вреди са свързани най-вече с разходите, които пострадалото по време на спорт лице е извършило във връзка с лечението си.

Такива са разходите за лекарства, медицински прегледи, рехабилитационни процедури и т.н. При активна дейност тези разходи могат да са със значителен размер, затова е важно да се пазят бележките, които доказват извършването им. 

Неимуществените вреди от своя страна се дължат за претърпените болки и страдания от инцидента по време на спорт. Размерът на обезщетението за тях може да варира в широки граници и зависи от продължителността на възстановителния период, възрастта на пострадалия, степента на възстановяване и други факти и обстоятелства. Неимуществени вреди могат да се претендират и заради невъзможността от увреждането да се практикува активно спортна дейност.

Кой отговаря за вредите по време на спорт?

Отговорът на този въпрос зависи от това къде и при какви обстоятелства се е случил инцидента. Ако увреждането се е осъществило в резултат на неподдържани спортни съоръжения или инфраструктура, то отговорността е на лицето, което има задължението да се грижи за поддръжката и ремонта им при нужда. При открита фитнес площадка това ще е общината като неин собственик.

Ако увреждането е станало във фитнес-център, то отговорността се носи от собственика му. При инцидент, причинен пряко от действия на друго лице, то последното ще отговаря за претърпените вреди.    

Какъв е редът за претендиране на отговорност?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице, на която адвокатите от правния екип на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ се опитват да договорят най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването ѝ.

2. При липса на споразумение – завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Хонорарът и начинът, по който следва да бъдат заплатени таксите, следва да бъдат договорени след консултация, която можем да Ви предложим.

3. Ако има образувано наказателно дело във връзка с конкретния инцидент, то екипът на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ може да Ви представлява в хода на наказателното производство.

Важно е да се отбележи, че в наказателното дело може да бъдат предявени гражданските искове, с оглед спестяване на допълнителни разноски.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и екипът на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ ще Ви представлява пред частен съдебен изпълнител, посредством който ще получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки на длъжника или други подходящи действия.

Настоящата статия не представлява правна консултация и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди.

  • Заяви консултация

  • Как може да се свържете с нас?

    Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
  • Пуснете файловете тук или
    Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
      Моля прикачете приложения, ако има такива.