Пътно произшествие
При настъпило пътно произшествие (ПТП) е важно да знаете какви документи трябва да съставят органите на МВР или съответно в кои случаи е достатъчно да бъде подписан двустранен протокол с другия водач.

Ако сте били участник в катастрофа на пътя (пътнотранспортно произшествие или накратко ПТП) може да възникнат следните неблагоприятни последици за Вас или Вашите спътници:

 • материални щети (т.е. вреди по автомобила/автомобилите);
 • да има пострадало лице (неимуществени вреди, болки, травми или смърт);
 • и двата типа заеднo.

Ако са причинени само материални щети, всеки от шофьорите е длъжен:

 • да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
 • да премести автомобила си така, че да не възпрепятстват движението. Това се прави, ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него;
 • ако такова съгласие е налице – да попълни своите данни в Двустранен констативен протокол (ДКП);
 • ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват полицейските органи от МВР на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

Ако при катастрофа има пострадали хора, водачът е длъжен:

 • да уведоми полицейските органи на МВР на тел. 112;
 • да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;
 • ако е нужно, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
 • да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на полицаите. Той може обаче да превози до близко лечебно заведение пострадал, ако е необходимо. След това е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
 • да вземе мерки следите от настъпилата катастрофа да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
 • да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

Кога служителите на МВР задължително посещават мястото на ПТП?

Ако някое от посочените обстоятелства по-долу не е налице, не може да задължите по никакъв начин представителите на МВР да посетят произшествието. Законът посочва кои са тези ситуации:

 • При произшествието има ранен или загинал човек;
 • Между участниците има разногласие основно обстоятелствата, свързани с него (в случай, че няма пострадали);
 • Ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на МПС;
 • Произшествието е с един участник (т.нар. самокатастрофа) и автомобилът не е в състояние да се придвижи на собствен ход;
 • произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • в произшествието участва автомобил, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя, и в резултат на това създава опасност за движението;
 • произшествието е с участието на автомобил на Министерството на отбраната или на Българската армия.

Кога местопроизшествието не се посещава от органите на МВР?

 1. при  повреди на автомобила, възникнали в резултат на природни бедствия;
 2. пожар на МПС;
 3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
 4. повреди на МПС, които не са причинени от друго превозно средство.
 5. повреди по стъклата на автомобила.

Препоръчваме Ви, въпреки че събитието няма да бъде посетено от МВР, да направи необхидимите усилия да се сдобиете с надлежни документи.

Повече за документите, които органите на МВР или водачите съставят след ПТП, може да прочетете в нашата статия по темата

За черната статистика чуваме постоянно и от всички източници. На сайта на Министерството на вътрешните работи може да откриете различна статистика. Целта на обобщаването на тези данни не е да се насаждат негативни мисли или отчаяние у хората, а да се създаде една по-голяма бдителност на пътя в шофьорите и те да осъзнават риска и отговорността, която носят, когато застанат зад волана. Напомняме ви – бъдете внимателни!

А ето визуално как изглежда за 2018 г. статистиката:

Публикувано на: 17/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.