Екип

Екип

Кой стои зад сайта Delikti.bg?

Delikti.bg е собственост на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров”. Зад проекта delikti.bg стои екип от двама адвокати, петима юрисконсулти, двама асоциирани адвокати и редактор. Юридическите съветници на платформата delikti.bg имат опит в сферата на делата за претендиране на обезщетение за непозволено увреждане .

Преди всичко, екипът на delikti.bg стои зад идеята, че всеки има право да претендира правата си и търси обезщетение за претърпените вреди, и правейки го, да може да получи компетентен съвет без предварително да заплаща за разноски.

История на компанията

Дружеството е основано през 2018 г. В същата година двамата управляващи съдружници успяват да затвърдят авторитета си като професионалисти в предоставянето на консултации на граждани и фирми.

През 2019 г. Адвокатското дружество разширява екипа си, като включва в него юрисконсулти и привлича външни асоциирани адвокати, за да може да обогати още повече сферите на дейност, в които да има професионална експертиза. Водени от чувството си за справедливост и желанието да помогнат на все повече хора да получат достъп до правосъдие и да защитят правата си, в началото на 2019 г е създадена и платформата Delikti.bg.

Многобройните спечелени съдебни битки пък им помагат все повече да обогатяват арсенала си от процесуални трикове и ходове, които да увеличават многократно шансовете за спечелване на делата на техните доверители.

Мисия, визия и цели

Целта на delikti.bg e да предостави:

 • Достъпна информация;
 • Достъп до правосъдие;
 • Качествена правна помощ.

Тук може да намерите разбираемо разяснение на Вашите права, както и какво може да направите, ако те са увредени. На сайта е и единствената по рода си статистика за брой, количество, вид и присъден размер на обезщетения от непозволено увреждане, като идеята е тези данни постоянно да се обновяват.

Целта на екипта ни е до края на 2022 г. да имаме пълно обобщение на непозволеното увреждане и утвърдената по него съдебна практика, заедно със съответните инфографики, статистики и анализи.

Екип

Управляващият съдружник Георги Георгиев има над 6-годишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Той е и редактор на сайта Delikti.bg. Адвокат Георгиев е бил докторант по наследствено право към Института за държавата и правото към БАН.

Borislav Simplichev

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г Той е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работи и притежава практически опит в дружественото, вещното и енергийното право и гражданския процес. Ръководи и програмата за събиране на информация по Закона за достъп до обществена информация. Адвокат Симпличев проявява интерес и в материята на деликтната отговорност на публичноправните субекти. Работата му включва изготвянето на правни становища и анализи на широк кръг юридическа тематика.

Адвокат Марин Сарафов е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2019 г. Притежава знания и практически опит в търговското, дружественото и облигационното право, придобит в международна корпоративна кантора при обслужване както на местни, така и на чуждестранни клиенти, навлизащи на българския пазар.

Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Аниния Ненкова е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Аниния се присъедини към екипа на дружеството в края на 2020 г., като оттогава активно подпомага работата на адвокатите и извършва проучвания на различни правни теми. Проявява интерес към областта на семейното и наследственото право, енергийното право и интелектуалната собственост.

Защо delikti.bg?

Преди всичко, екипът на delikti.bg стои зад идеята, че всеки има право да претендира правата си и търси обезщетение за претърпените вреди и правейки го да може да получи компетентен съвет без предварително да заплаща за разноски.

Терминът „деликт“ произхожда още от римското право, където неправомерните деяния са били групирани в две групи – престъпления („crimina“) и деликти („delictum“). В днешно време деликтът е уреден с общата забрана да не се вреди другиму. Нарушението на тази забрана поражда деликтното право.

Отделните хипотези на деликта вече определят кога едно лице отговаря за вредите, които е причинило, докъде се простира границата на неговата отговорност или кога едно лице отговаря за действията на друго. Деликтната отговорност има за цел да възстанови положението максимално близко до това, което би било, ако не беше извършено нежеланото деяние и не беше настъпила негативната промяна.

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 30 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.