Екип

Екип

Кой стои зад сайта Delikti.bg?

Delikti.bg е собственост на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров”. Зад проекта delikti.bg стои екип от адвокати, асоциирани адвокати, юрисконсулти и други сътрудници. Юридическите съветници на платформата delikti.bg имат опит в сферата на делата за претендиране на обезщетение за непозволено увреждане.

Преди всичко, екипът на delikti.bg стои зад идеята, че всеки има право да претендира правата си и търси обезщетение за претърпените вреди и правейки го, да може да получи компетентен съвет, без предварително да заплаща за разноски.

История на компанията

Дружеството е основано през 2018 г. В същата година двамата управляващи съдружници успяват да затвърдят авторитета си като професионалисти в предоставянето на консултации на граждани и фирми.

През 2019 г. Адвокатското дружество разширява екипа си, като включва в него юрисконсулти и привлича външни асоциирани адвокати, за да може да обогати още повече сферите на дейност, в които да има професионална експертиза. Водени от чувството си за справедливост и желанието да помогнат на все повече хора да получат достъп до правосъдие и да защитят правата си, в началото на 2019 г. е създадена и платформата Delikti.bg.

Многобройните спечелени съдебни битки пък им помагат все повече да обогатяват арсенала си от процесуални трикове и ходове, които да увеличават многократно шансовете за спечелване на делата на техните доверители.

Мисия, визия и цели

Целта на delikti.bg e да предостави:

 • Достъпна информация;
 • Достъп до правосъдие;
 • Качествена правна помощ.

Тук може да намерите разбираемо разяснение на Вашите права, както и какво може да направите, ако те са увредени. На сайта е и единствената по рода си статистика за брой, количество, вид и присъден размер на обезщетения от непозволено увреждане, като идеята е тези данни постоянно да се обновяват.

Екип

Управляващият съдружник Георги Георгиев има над 10-годишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Той е и редактор на сайта Delikti.bg. Адвокат Георгиев е бил докторант по наследствено право към Института за държавата и правото към БАН.

Управляващият съдружник Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. Той е специализирал в сферата на гражданския и административен процес и успешно прилага интердисциплинарен подход в работата си. Една от приоритетните му сфери на дейност е деликтното право с богат в опит в защита правата на пострадали при пътни произшествия, трудови злополуки и други инциденти. Докторант в катедра „Обща теория на правото” и хоноруван преподавател по „Обща теория на правото” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Снежанка Балджиева е адвокат с експертиза в сферата на вещното и облигационното право, както и в търговското и енергийното право. Освен адвокат, тя е и докторант по „Граждански процес“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и национален правен експерт към Spark Legal Network – консултантска компания с практика в целия ЕС. В периода 2019-2021 г. Снежанка придобива диплома по Английско право и практически умения, както и диплома по Английско търговско право, издадени от Juris Anglia Scientia.

Кристияна Димитрова е адвокат с интереси в сферата на гражданския и изпълнителния процес. Притежава знания и има придобит практически опит в областта на деликтното, трудовото, облигационното, семейно и наследствено право. Адвокат Димитрова специализира и в областта на европейското право, и по-конкретно в защита на правата на пътниците по отношение на международния въздушен транспорт, както и в защитата на правата и интересите на физически и юридически лица по дела срещу държавата и общините за вреди.

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Той е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работи и притежава практически опит в дружественото, вещното и енергийното право и гражданския процес. Ръководи и програмата за събиране на информация по Закона за достъп до обществена информация. Адвокат Симпличев проявява интерес и в материята на деликтната отговорност на публичноправните субекти. Работата му включва изготвянето на правни становища и анализи на широк кръг юридическа тематика.

Иван Иванов е юрист в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ от есента на 2021 г. Той притежава знания и практически опит в областта на деликтното, облигационното, вещното и наследственото право, както и в областта на личните данни. Иван има афинитет към гражданския и изпълнителния процес, включително към защитаване правата на пострадали от престъпления чрез изготвянето на тъжби, сигнали и искове относно претърпени неимуществени и имуществени вреди във връзка с престъпни деяния.

Елена Димитрова е технически сътрудник на Delikti.bg. Тя проявява засилен интерес в областта на деликтоното право, гражданския процес, семейното и наследственото право. Елена подпомага активно работата на адвокатите, като изготвя и входира книжа, проследява развитието на текущите дела, както и води кореспонденция с клиенти и партньори на кантората.

Радина Петрова е нашият сътрудник за връзки с клиенти. Нейната задача е да приема и обработва запитвания и да ги насочва към съответните специалисти в екипа на Delikti.bg.

Терминът „деликт“ произхожда още от римското право, където неправомерните деяния са били групирани в две групи – престъпления („crimina“) и деликти („delictum“). В днешно време деликтът е уреден с общата забрана да не се вреди другиму. Нарушението на тази забрана поражда деликтното право.

Отделните хипотези на деликта вече определят кога едно лице отговаря за вредите, които е причинило, докъде се простира границата на неговата отговорност или кога едно лице отговаря за действията на друго. Деликтната отговорност има за цел да възстанови положението максимално близко до това, което би било, ако не беше извършено нежеланото деяние и не беше настъпила негативната промяна.

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.