инцидент при колоездене

Карането на колело (колоездене) се превръща във все по-често предпочитан начин за придвижване. За съжаление увеличаването на колоездачите по пътното платно води и до нарастване на инцидентите свързани с тях. За много от тези произшествия е възможно да се претендира обезщетение за претърпените вреди.   

За какви инциденти мога да търся обезщетение?

Законът предвижда възможност да получите обезщетение за всеки инцидент (вкл. при колоездене), от който са произлезли вреди за вас. Най-често това е някакво пътнотранспортно произшествие, например удар с друго превозно средство. Възможно е да търсите обезщетение и ако попаднете с велосипеда си в необозначена дупка, от което да получите наранявания или повредите велосипеда си.

Какво да правя, ако претърпя инцидент с велосипед?

Първото и най-важно нещо е да потърсите медицинска помощ, ако сте получили наранявания при инцидента. Същите следва да бъдат надлежно удостоверени от медицинско лице в лечебното заведение, в което сте постъпили за лечение или третиране на претърпените наранявания.

Удостоверяването от медицинско лице на претърпените наранявания при колоездене е от съществено значение за доказване на вредите.

Ако сте участвали в пътнотранспортно произшествие следва да уведомите и органите на реда. При наличие на свидетели на инцидента, опитайте се да осигурите контакт с тях, поради възможността за ползването на свидетелски показания в едно евентуално бъдещо съдебно производство.

За какви вреди мога да търся обезщетение при колоездене?

Обезщетение може да се търси, както за имуществените, така и за неимуществените вреди. Имуществените са свързани най-вече с разходите, които пострадалото лице е извършило във връзка с лечението си. Такива са разходите за лекарства, медицински прегледи, рехабилитационни процедури и т.н.

обезщетение при колоездене

Неимуществените вреди от своя страна се дължат за претърпените болки и страдания от инцидента. Размерът на обезщетението за травми при колоездене може да варира в широки граници и зависи от продължителността на възстановителния период, възрастта на пострадалия, степента на възстановяване и други факти и обстоятелства.

Какъв е редът?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща със застрахователя (ако има такъв) и/или отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено по-горе в т. 2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Как законът регламентира колоездачът като участник в движението?

Велосипедистът е участник в дижението. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни: спирачки; звънец и да няма друг звуков сигнал; устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад; бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на
колелата.

Водачът на велосипед е длъжен: да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост; да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено: да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство; да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство; да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението; да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.

Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.

Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на
мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение
разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и
ако това не пречи на другите участници в движението.

Публикувано на: 11/03/2020
Borislav Simplichev
адв. Борислав Симпличев
Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.