Побой и телесна повреда

Побой и телесна повреда

Побой и телесна повреда

Какво е телесна повреда

Телесната повреда е противоправно действие, което води до увреждане на здравето, засягане на анатомичната цялост и физиологичните функции на човека и/или причиняване на психически дискомфорт. Най-често телесните повреди се възникват при побой и спречквания, като конкретната квалификация на вида телесна повреда (лека, средна или тежка) се извършва в хода на съдебното производство срещу извършителя от съда. Важно е да знаем, че телесната повреда е и престъпление против личността и като такова подлежи на наказателно преследване.

Разстройствата на психиката и други претърпени болки и страдания, вследствие на виновно и противоправно действие, също представляват вид телесна повреда, т.е. не само физическите увреждания са такива.

Какви видове телесни повреди съществуват?

В зависимост от степента на увреждане на здравето, законодателят разграничава три основни вида телесни повреди – тежка, средна и лека. Определянето вида на телесната повреда се ръководи кумулативно от различни критерии, напр. създадена ли е опасност за живота, налице ли е загуба на орган или функция на тялото, колко продължително е увреждането и т.н. Разграничението между отделните видове телесни повреди има значение, както за процесуалния ред за защита, така и за размера на дължимото възнаграждение.

Пример за лека телесна повреда: физическа болка, временно разстройство на здравето, но без опасност за живота, страдания, причинени от противоправното действие и други

Пример за средна телесна повреда: отслабване на зрението, слуха, затруднение на речта и/или движението на крайниците и други части от тялото, счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и/или говоренето, наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина и други

Пример за тежка телесна повреда: загуба на зрението, орган, детеродната способност и/или продължително разстройство на съзнанието и други

Особености:

 • Когато на пострадалия са нанесени няколко по вид телесни повреди, най-тежката повреда поглъща по-леките от по-тежките. Така например, ако вследствие на нападение сте загубили зрението си (тежка телесна повреда) и едновременно с това слухът Ви е временно отслабен (средна телесна повреда), то престъплението се квалифицира като тежка телесна повреда.
 • Не се вземат предвид прогнозите за бъдещо подобрение на пострадалия с помощта на лекарска помощ.
 • Ако от противоправното деяние е причинена определен вид телесна повреда, но с течение на времето и причинно-следствения процес се стигне до влошаване на здравословното състояние и до по-тежка телесна повреда, крайната квалификация е на по-тежката, макар да е настъпила след време.

Какво обезщетение Ви се дължи?

Няма съмнение, че нанасянето на телесни повреди само по себе си представлява непозволено увреждане, т.е. вид деликт. То е престъпление против личността и като такова трябва да бъде преследвано и наказвано. Разбира се, законодателят предвижда различни наказания за извършителите на такъв вид престъпления. Предвидените от закона санкции строго зависят от квалификацията на телесната повреда и всички обстоятелства, относими към противоправното деяние, като наказанията могат да бъдат различни по размер глоби, пробация или дори лишаване от свобода.

Освен законоустановените санкции, могат да се претендират обезщетения за неимуществени вреди, т.е. болки и страдания. Те също зависят от вида на телесната повреда, начина, който е нанесена и ред други правнорелевантни факти и обстоятелства.

При претендирането на обезщетение за неимуществени вреди, които са в пряка причинно-следствена връзка с нанесената телесна повреда, трудно може да се прогнозира точният размер на сумата, която съдът ще присъди. Според трайната съдебна практика обаче обезщетенията при телесни повреди обикновено варират, както следва:

 • при лека телесна повреда – 500 – 10 000 лева;
 • при средна телесна повреда – 5 000 – 150 000 лева;
 • при тежка телесна повреда – 20 000 – 250 000 лева.

Разбира се, посочените размери са ориентировъчни и се базират на постановени съдебни решения, но това не ги прави абсолютни и непроменливи. Охраняването на здравето и телесната неприкосновеност на хората е безсъмнено приоритет на законодателството, правораздаването и гражданите изобщо. Затова, изключително важно е, ако сте станали жертва на такова престъпление, да осигурите отговорна и качествена защита на правата си.

Екипът на delikti.bg може да Ви съдейства да защитите правата си ефективно и да получите обезщетението, което Ви се полага. Ако сте станали жертва на подобно непозволено увреждане – не се колебайте да се свържете с нас!

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.