Пътно произшествие
При настъпило пътно произшествие (ПТП) е важно да знаете какви документи трябва да съставят органите на МВР или съответно в кои случаи е достатъчно да бъде подписан двустранен протокол с другия водач.

При настъпило пътно произшествие се съставя един от следните документи:

 • констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
 • протокол за ПТП с материални щети;
 • двустранен констативен протокол за ПТП.

1. При пътно произшествие с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на МВР. Протоколът с пострадалите лица се съставя в едномесечен срок от датата на инцидента. Провежда се разследване от органите на прокуратурата и полицията, като е важно още на този етап да се консултирате с адвокат, който да проследи законосъобразното протичане на разследването.

2. Ако от ПТП има само материални щети, но между водачите има разногласие относно обстоятелствата около него или някой от водачите е напуснал произшествието, се съставя Протокол за ПТП с материални щети.

Почти със сигурност в този случай:
а) на някой от водачите ще бъде наложена глоба;
б) ще чакате на мястото на произшествието, докато органите на МВР дойдат.

3. Ако при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, се попълват двустранен констативен протокол за ПТП.

Кога не трябва да попълвам двустранен констативен протокол

Двустранен констативен протокол (ДКП) не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.

Когато сте сключвали застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобила си, застрахователят трябва да Ви е предоставил бланка (в два екземпляра) на ДКП. В него се съдържат подробни указания как се попълва. Винаги може да поискате от своя застраховател бланка на протокола, ако нямате. Двустранният констативен протокол е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

Какво значение имат различните документи при пътно произшествие

Законът определя според вида на протокола, какво от написаното в него е задължително да приеме съда, ако се стигне до спор. А те са:

 • При двустранен констативен протокол – съдът ще счита за доказани тези факти, които са неизгодни за автора на документа. С други думи – ако в него се призная за виновен за произшествието, след това съдът ще счита този факт за доказан, освен ако с други доказателства не го оборя.
 • При Протокол за катастрофа – съдът ще счита за доказано: а) авторството на документа, както и б) че това, което органите на реда са установили лично, се е случило така.

В повечето случаи при леките произшествия уврежданията са само по автомобилите, като най-често в градски условия биват увреждани калниците, решетките, мигачите, фаровете, броните и капаците на автомобилите. Точното документално оформяне на ситуацията обаче е от изключителна важност, за да може всеки от водачите да получи удовлетворение на своята претенция от застрахователя си или застрахователя на другата страна в произшествието.

Какво следва да бъде уточнено с другия водач, с когото сте се сблъскали?

 • Имат ли двата автомобила застраховка „Гражданска отговорност”?
 • Имат ли автомобилите застраховка „Каско”?
 • Преминали ли са автомобилите ГТП /годишен технически преглед/ и имат ли валиден талон.
 • Имат ли водачите всички документи за колите.
 • Трезвен ли е другия водач или е в пияно състояние.
 • Има ли разногласие по отношение на въпроса кой е виновен за произшествието
 • Има ли някой от водачите бланка от двустранен констативен протокол /може да бъде попълнен за да се спести време.

Настоящата статия не претендира за изчерпателност и не представлява правен съвет или правна консутлация. Ако имате някакви съмнения как да постъпите в подобна ситуация или сте имали проблеми с получаването на своето обезщетение за причинени имуществени или неимуществени вреди, вследствие на ПТП, не се колебайте да се свържете с нас .

За Ваше улеснение, представяме как изглеждат визуално тези актове:

Двустранен коснтативен протокол за пътнотрнаспортно произшествие
Двустранен констативен протокол за ПТП

Публикувано на: 17/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.