Подхлъзване и падане

Подхлъзване и падане

подхлъзване и падане обезщетене

Имам ли право на обезщетение за вреди при подхлъзване и падане?

Много често падането и подхлъзванията са причина за дълготрайни увреждания, болки и
страдания. Всяка година стотица хора претърпяват подобни инциденти, но много малко знаят
какви са правата им, когато това се случи. Падането може да доведе до изключително тежки
последици на всяка възраст, включително фрактури, мозъчни сътресения и дори смърт.

Ако сте понесли вреди в случай на подхлъзване, е важно да идентифицирате собственика на
недвижимия имот на мястото на инцидента
. Подобни инциденти се случват най-често на:
• Тротоар или пътното платно;
• Магазини и шопинг центрове;
• Ресторанти;
• Частни имоти.

Идентифицирането на конкретното място е важно, защото собственикът или наемателят на
имота имат грижата да ги поддържат в състояние, годно за нормалното им ползване
. Това лице
би бил и потенциалният ответник в едно бъдещо съдебно производство.

Какво да направим, след като сме се подхлъзнали?

Естествено, на първо място следва да потърсите медицинска помощ и да нормализирате здравословното си състояние.

На следващо място, пазете всички документи, свързани с лечението Ви, защото ще трябва да
докажете пред съда размера на претърпените имуществени вреди.

На последно място, помислете и се свържете с хора, които са били очевидци на инцидента.
Свидетелските показания са много важно доказателствено средство в съдебния процес.

На какво обезщетение бих имал право?

В случай на успешно доказана претенция за инцидент при подхлъзване и падане, бихте получили обезщетение за пълния размер на
имуществените вреди
, които сте направили.

Освен имуществените вреди, всеки пострадал има право на парично обезщетение за неимуществените вреди (болки и страдания), които е претърпял във връзка с инцидента. Размерът на неимуществените вреди се определя от съда по справедливост с оглед спецификата на всеки конкретен случай.

Не на последно, място бихте имали право на обезщетение и за разликата между трудовото възнаграждение и платеното обезщетение за временна неработоспособност.

Нашите специалисти биха могли да Ви кажат какъв е обоснованият размер на Вашата
претенция за инцидент при подхлъзване и падане.

На какво обезщетение имам право при подхлъзване и падане на публично пространство?

Много често срещана хипотеза е подхлъзване на тротоар или на пътното платно. Това може да
Ви се случи независимо от възраст и здравословно състояние, както и независимо от това
колко добре сте екипирани.

  • Заяви консултация

  • Как може да се свържете с нас?

    Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
  • Пуснете файловете тук или
    Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
      Моля прикачете приложения, ако има такива.