подхлъзване падане

На всеки може да се случи да попадне в такава ситуация – падане и подхлъзване на заледен или непочистен тротоар често могат да доведат до тежки и болезнени травми. Пострадалите могат да претендират обезщетение за претърпените от тях болки и страдания.

Отговорност за поддръжката на тротоарите, с изключение на тези, които се намират непосредствено пред етажна собственост, съгласно Закона за пътищата, се носи от общината. Общините носят и отговорността за вреди, когато някой пострада в резултат на непочистен или заледен тротоар.

В кои случаи общината носи отговорност?

Общината носи отговорност за вреди, настъпили от подхлъзване, когато:

  • тротоарът се намира на път, който е част от общинската пътна мрежа;
  • тротоарът е бил заледен;
  • тротоарът е бил непочистен.

Много често пострадалите смятат, че инцидентът (подхлъзване, падане или др.) е резултат от тяхно невнимание или тяхна грешка, но статистиката посочва, че преобладаващата част от случаите са в резултат на лоша поддръжка.

Мога ли да претендирам обезщетение при подхлъзване, ако падна на уличното платно?

Съгласно утвърдената съдебна практика може да се претендира и обезщетение в случай, че падането е в резултат на дупка или лоша поддръжка на пътното платно, ако причината пострадалият да се движи по него е непочистен или заледен тротоар. Друга честа причина са неправилно паркиралите автомобили, които са заели пътното платно.

Как мога да претендирам обезщетение за вреди от подхъзване?

1. Ще направим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/лица, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 17/03/2020
Borislav Simplichev
адв. Борислав Симпличев
Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.