Домашно насилие

Домашно насилие

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие защита
Photo by Kat Jayne from Pexels

Как да потърсите защита при насилие у дома?

Домашно насилие представляват такива действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството.

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Домашното насилие може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие.

Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия.  Домашното насилие съставлява престъпление и извършителят може да понесе наказателна отговорност, изразяваща се дори в лишаване от свобода.

Как може да получите защита?

В зависимост от конкретния случай, лицето търсещо защита може да се обърне към различни институции. Когато жертвата се нуждае от налагане на спешни мерки за закрила, например при заплахи за убийство, нанасяне на побой, сексуално малтретиране и други, следва да се обърне към районното управление на МВР. Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът, са:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда.

Има ли срок, в който трябва да потърсите институционална защита?

Молбата до съда или до РПУ– то трябва да се подаде до един месец от акта на домашно насилие.

Как да докажете домашно насилие?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова.

Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие.

Намирането на свидетели, които да потвърдят осъществения психически или физически тормоз, също би помогнало в защитата на пострадалия. Съседът, колежката, а дори и децата – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, увеличават шансовете за получаване на по-голяма защита.

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.