Изображение: Генерирано от ChatGPT


Върховният касационен съд (ВКС) с ново решение от 19.03.2024 г., с което присъжда 18 000 лв. обезщетение за незаконно обвинение за извършено престъпление през 1999 г.

Съдебното решение, изложено в документа, се отнася до дело, в което ищецът е бил обвинен за престъпление по чл. 212 ал. 4 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 от Наказателния кодекс на Република България. След съдебен процес, ищецът е бил признат за невиновен, което води до искане за обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

 1. Обвинение и съдебен процес:
 • Ищецът е бил обвинен за извършване на престъпление, което според Върховния касационен съд не е доказано.
 • В хода на процеса е станало ясно, че не са събрани достатъчно доказателства за виновността на П. М. У., поради което той е бил оправдан.
 1. Обезщетение за неимуществени вреди:
 • В резултат на незаконните обвинения и процесуалната принуда, ищецът е претендирал обезщетение за неимуществени вреди.
 • Първоначално, Софийски градски съд (СГС) е определил обезщетението на 26 000 лв., което по-късно е било потвърдено от Софийски апелативен съд.
 • Впоследствие, Върховен касационен съд е намалил сумата на обезщетението до 18 000 лв., мотивирайки решението си с липсата на адекватна обосновка за по-високата сума.
 1. Съдебно решение и мотиви:
 • Върховният касационен съд е преосмислил размера на обезщетението, като е взел предвид общите принципи на справедливост и необходимостта от обективно доказателство за причинените неимуществени вреди.
 • Съдът е обосновал решението си с факта, че размерът на обезщетението трябва да отразява реално претърпените неудобства и вреди, и да бъде справедлив в контекста на случая. Към повдигнатото обвинение ищецът е 36-годишен, здрав, неосъждан, нито привличан за обвиняем по други престъпления. Има успешен бизнес по износ на плодове и зеленчуци в чужбина. Поради наложената мярка „забрана да напуска пределите на страната“ е била ограничена свободата му да пътува в чужбина в продължение на 15 години и половина. През 2000 г., едва 37-годишен, отключва диабет, тип 2. Започват проблеми със сърцето, вдига високо кръвно налягане. Подкрепян е от съпругата, майка си и брат си, но приятелите му започват да странят от него. Изпада в изолация, изпитва чувство за провал и се депресира.
 1. Правна основа и преценка на справедливост:
 • Обсъжданите правни норми и принципи са послужили за основа на преценката за справедливостта на обезщетението.
 • Съдът е посочил, че при определянето на компенсацията трябва да се вземат предвид всички обстоятелства на случая, включително състоянието на ищеца, продължителността на съдебния процес и общественото въздействие на случая.

Така съдебно решение подчертава значението на справедливата и обоснована оценка на неимуществените вреди и необходимостта от съобразяване с конккретните обстоятелства на случая. Съдът е приложил принципите на справедливост и законност, за да гарантира, че размерът на обезщетението е справедлив и адекватен на претърпените от ищеца неудобства и психологически стрес.

Обстоятелствата, чиято тежест съдът взима предвид за да определи по-висок размер на обезщетението за неимуществени вреди, са следните: 1) тежестта на престъплението – такова, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода от три до петнадесет години“, възможност за конфискация на част или цялото имущество и лишаване от права; 2) мерките за принуда – ищецът търпи за 3 месеца най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, впоследствие заменена с „парична гаранция“ във високия размер от 10 000 лв. за период 15 години, и „забрана за напускане пределите на страната“ за период 15 от над години; 3) има чисто съдебно минало; 4) понесъл е душевни страдания, болки и неудобства от проваления успешен бизнес, от социалната изолация и от страха от несправедливо осъждане, с особено висок интензитет в периода от осъдителната първоинстанционна присъда до постановяване на второинстанционната оправдателна – над седем години и 5) общата продължителност на наказателното производство – почти 16 години и половина.

След като е взела под внимание продължителността на съдебния процес и влиянието на незаконното обвинение върху личния и професионалния живот на ищеца и е стигнал до заключението, че по-ниската сума от 18 000 лв. адекватно отразява степента на претърпените неимуществени вреди. Важно е да се отбележи, че в процеса на вземане на решение, съдът е анализирал и съпоставил всички особености на случая, включително действията на правоприлагащите органи и въздействието им върху обвиняемия. Като резултат, Върховен касационен съд е подчертал важността на обективното и непредубедено разглеждане на всички факти и обстоятелства, за да се достигне до справедливо съдебно решение.

В заключение, това съдебно решение отразява принципите на правовата държава, където всяко лице има право на справедлива съдебна защита и адекватно обезщетение за претърпени неимуществени вреди, особено в случаите на неоснователни обвинения и незаконосъобразни процесуални действия от страна на органите на досъдебното и съдебното производство.

Още по темата за отговорността на държавата можете да научите оттук. Ако смятате, че правата Ви са били нарушени и имате право на обезщетение, свържете се с нас за консултация. Можем да поемем Вашата съдебна защита, а Вие ще дължите възнаграждение само при успех.

Публикувано на: 25/03/2024
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.