Може ли човек да получи обезщетение за вреди в следствие на липсата на адекватна медицинска помощ?

През 2022 г. екипът на „Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ успя да спечели дело с неокончателно решение срещу медицинско заведение, което не беше спазило утвърдените медицински практики и лечебен алгоритъм. По този начин на нашия клиент бяха присъдени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, което екипът ни смята за недостатъчно и поради тази причина делото ще бъде разгледано и от по-горна съдебна инстанция.

Казусът е интересен и сложен, защото неизпълнението на задълженията на лечебното заведение е на принципни и абстрактни основания. Друга причина това дело да заслужава внимание е, че то може да се използва като модел за други подобни случаи, при които на пациент не е оказана нужната лекарска помощ, което е довело до щети за здравето му.

През 2020 г. нашият клиент посещава офталмолог, тъй като се оплаква от влошено зрение на едното око и поява на черни петна в полезрението си. В конкретния случай медицинското лице – офталмолог, при което нашият клиент отива, не назначава важни изследвания, които добрите медицински стандартни предписват. По този начин лекарят нарушава правото на клиента ни за достъп до най-добрите практики в медицината. Медицинското лице не извършва задължителните прегледи, съгласно утвърдените практики, като по-този начин става причина ретината на едното око на нашият клиент да се отлепи и той необратимо да започне да губи зрението на едното си око. Въпреки „класическите“ симптоми на клиента, лекарят, който е извършил първоначалния преглед, е неглижирал ситуацията, като не е подходил достатъчно отговорно към случая.

Roman Budnyi, Canva

В хода на съдебното производство бяха изслушани свидетели, които разказаха за всички несгоди, които нашият клиент следва да търпи в следствие на недоброто медицинско лечение, което е получила. За да бъдат оценени действията на медицинското заведение – ответник, в хода на делото се наложи да бъде изготвена и медицинска експертиза. Това доведе до забавяне на процеса с няколко месеца, породено от липсата на специалисти офталмотолози, които да са вещи лица. Вземайки предвид събраната информация, съдът реши категорично, че е осъществен деликт (противоправно поведение) от страна на първоначалното медицинско заведение, в което нашият клиент е потърсил помощ.

Съдът, съобразявайки всички факти по делото, сметна, че има нарушения в няколко направления – по чл. 79 от Закона за здравето (за прилагане на утвърдена медицинска наука и практика), чл. 81 ал. 2. т.1 от Закона за здравето, в който се казва, че правото на медицинска помощ се осъществява при прилагане на основни принципи като своевременност, достатъчност и качество, както и нарушаване от страна на лекаря на чл.6 ал. 1 от Закон за лечебните заведения, тъй като не е била оказана медицинска помощ в определените стандарти.

Въпреки сложността на казуса и продължителността на делото, екипът ни от опитни адвокати се справи отлично, успявайки да възвърне поне частично справеливостта за нашият клиент.

Още за правата Ви като пациенти можете да научите оттук.

Публикувано на: 15/03/2024
Avatar photo
Димитър Петров
Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Адвокат Петров е специализирал в сферата на гражданския и административен процес. Афинитетът му е свързан с облигационно, вещно, семейно, деликтно право, както и защита на авторски права. Има богата експертиза и голям брой успешни съдебни производства срещу монополистите в сферата на комуналните услуги. Интердисциплинарният му подход му дава възможност да успее да защити успешно и двете тези в един спор. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, както и хоноруван преподавател по „Обща теория на правото” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.