Лични данни

Лични данни

Източник: Markus Spiske, Unsplash

Имам ли право на обезщетение за вреди при нарушаване на сигурността на личните ми данни?

Правната уредба и съдебната практика претърпяха множество изменения във връзка с приемането на Регламент (ЕС) 2016/678 относно защитата на лични данни и свободното им движение. Едно от правата на субектите на лични данни е да търсят обезщетение в случай на нарушаване на сигурността на данните им или при тяхно обработване, което нарушава Регламента.

Нарушаването на правилата за обработване на лични данни, които водят до нарушение на тяхната сигурност, са основание за търсене на обезщетение за причинените вреди от потърпевшите лица.

Примерни за нарушение на сигурността на данните са:

 • Пожар;
 • Наводнение;
 • Хакерска атака или друг неоторизиран достъп;
 • Загуба на лични данни или предоставяне на достъп на трети лица, които нямат основание за достъп до личните данни.

Какво да направим, след като сме установили нарушение на сигурността на личните данни?

За нарушение на сигурността на данните ни можем да разберем по различни начини, като администраторът или обработващият лични данни имат задължение за уведомяване за всяко нарушение.

При всяко нарушение е важно да имаме доказателства, които по безспорен начин могат да установят настъпването на инцидента. Имайте предвид, че много често нарушение на сигурността на личните данни не включва публично разпространение на информацията, т.е. хипотетично би могло да бъде прикрито от администратора или обработващия лични данни. Възможните доказателствени средства зависят от естеството на всяко нарушение на сигурността, като Ви препоръчваме да се обърнете към специалист за всеки отделен случай.

След като сте разбрали за нарушение на сигурността на лични данни, Ви препоръчваме да се обърнете към Комисията по защита на личните данни (КЗЛД), като надлежно и подробно ги информирате за случая. КЗЛД няма законово правомощие да осъди администратора или обработващия лични данни да Ви заплатят обезщетение лично на Вас.

Доказването на размера на вредите се извършва пред общия граждански съд, но решение на Комисията за защита на личните данни би имала значителна доказателствена стойност в процеса. Искаме да Ви обърнем внимание, че материята е изключително специфична и е трудно разбираема дори за практикуващи юристи. С оглед на това Ви препоръчваме да се обърнете към нас за подготовка на сигнала до КЗЛД.

На какво обезщетение бих имал право?

В случай на успешно доказана претенция, бихте получили обезщетение за пълния размер на имуществените вреди, които сте понесли. Освен имуществените вреди, всеки пострадал има право на парично обезщетение за неимуществените вреди (болки и страдания), които е претърпял във връзка с инцидента.

Размерът на неимуществените вреди се определя от съда по справедливост с оглед спецификата на всеки конкретен случай. Към настоящия момент все още няма трайно установена практика на българските съдилища по такива случаи.

Нашите специалисти биха могли да Ви информират какъв е обоснованият размер на Вашата претенция.

С какво можем да Ви помогнем?

Ако се обърнете към нас – Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“, ще Ви предоставим консултация по отношение на правата Ви при подобен вид инцидент. Ако сте съгласни, можем да поемем и съдебната защита на случая Ви.

250000
брой дела

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.