Казусът

Нашият клиент е бил застрахован при застрахователя-ответник по застраховка „Каско“ за нов лек автомобил. Една сутрин обаче той установява липси от своя автомобил и след множество разправии със застрахователя си, стига до нашата кантора.

През 2018 г. застрахованият установява, че паркираният пред домa му автомобил е с разбита предна лява врата. От колата липсвали предни фарове би-ксенон фейслифт, спортен волан с „пера“ за управление на скоростите, част от арматурното табло и централната конзола, включващи навигационна система, CD/DVD, управление на климатроник и други уреди, а от багажника липсвала резервна гума, така и инструменти, аптечка, триъгълник, като също така било счупено стъклото на багажника.

Застрахованият уведомява полицията за тези липси, като в хода на разследването не е установено кой е разбил автомобила и е отнел оборудването. Междувременно застрахованият е подал заявление за изплащане на обезщетение пред застрахователя.

Застрахователя издава възлагателно писмо за ремонт на увредените и налични части, но отказва да изплати обезщетение за липсващото оборудване, с мотива, че по застраховката не се покриват липси вследствие на кражба или грабеж.

Така този казус стига до Софийският районен съд.

Решението на Софийският районен съд (СРС)

След събиране на доказателства и експертизи, Софийският районен съд е счел искът за заплащане на застрахователно обезщетение за липси (липсващите части) за основателен.

В мотивите си Софийският районен съд е представил принципната си позиция, че автомобилите представляват сложна съставна вещ, която включва отделни елементи. Съдът споделя и нашата теза, че извън това, отделните нейни части нямат свое самостоятелно предназначение, а са функционално свързани с автомобила. С оглед на това всички части на автомобила в своята съвкупност и взаимодействие предоставят възможността автомобилът да бъде използван съобразно предназначението му.

Поради горното, съдът е приел, че като се е задължил да носи риска от кражба на целия автомобил, застрахователят носи риска и от кражбата на онези части от него, без които същият не може да се ползва по предназначение.

По този начин е приел, че изключенията, посочени в общите условия на застрахователя, с които се изключват от покритието кражбата на оборудване, отделни части и агрегати на автомобила, се отнася само до онези части от автомобила, които е възможно да бъдат премахнати без особени усилия или използване на технически средства и без които е възможно и позволено от закона автомобилът да се движи по пътищата за обществено ползване.

По този начин искът е счетен за основателен, тъй като изключението за липси следва да се приложи само когато отнемането на отделна част не нарушава целостта на автомобила и използването му по предназначение.

В нашия случай, като последица от действията на неизвестното лице по отнемане на липсващите вещи, е била причинена повреда на МПС-то на нашия доверител. След отделянето на тази част автомобилът изобщо не е могъл да изпълнява предназначението си, тъй като не може да се движи съобразно правилата на движение, а поради това и застрахователят следва да плати застрахователно обезщетение – в нашия случай в размер на 10 000 лева.

Кражба кола, Гражданска отговорност

Какъв е изводът?

Написахме настоящата статия с цял да мотивираме хората да търсят защита на правата си срещу застрахователите. Дори в техните общи условия, както в този случай, да е предвидено нещо в ущърб на потребителите на застрахователни услуги, това не значи, че застрахователят е прав в спора. Винаги е добре да се консултирате със специалист, ако имате съмнение, че правата Ви са нарушени.


Публикувано на: 15/12/2022
адв. Николай Димитров
Адвокат Николай Димитров е вписан в Софийска адвокатска колегия. Притежава богат опит в областта на процесуалното представителство, застрахователното, административното и публичното право. Участвал е в неправителствена организациия, занимаваща се с оценка на законодателството. Притежава дългогодишен опит в правната регулация на частната охранителна дейност. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.