Какво се случва, когато в един нормален ден се събудите и видите паднало дърво върху автомобила си?

В последно време често чуваме за подадени сигнали към аварийните екипи за падналите клони и дървета, вследствие на пороен дъжд или силен вятър. Подобен е и случаят на наш клиент, собственик на лек автомобил „Ауди“, който претърпял имуществени вреди в резултат на изсъхнало и паднало дърво върху колата му в непосредствена близост до оживен столичен булевард.

Кой носи отговорността ?

Съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община се забранява отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. По изключение обаче при наличие на изсъхнали и болни дървета, както и такива, които застрашават сигурността на гражданите и тяхната безопасност, отговорност за премахването на тази растителност носи Столична община.

Какво да се направи, ако претърпим вреди от дървесна растителност?

Въпреки метеорологичните условия Общината като юридическо лице е длъжна да следи за наличието на болни и изсъхнали дървета, създаващи опасност. Това се осъществява чрез служителите на съответната община, които са длъжни да изпълняват своето задължение, а именно да поддържат растителността в състояние, което да не е източник на вредоносен резултат. В настоящия случай служителите са били длъжни и са могли да предвидят и предотвратят настъпването на последиците от падането на дървото, осъществявайки задължението си да отстраняват всяко потенциално опасно дърво.

В този смисъл е и постановеното в наша полза Решение на Софийски районен съд № 6462 от 21.01.2022 г., с което се осъжда Столична община да заплати обезщетение за имуществени вреди, възникнали при падането на изсъхнало дърво върху лекия автомобил. Обезщетението бе изплатено по средни пазарни цени за автомобила, като щетата беше определена като „тотал“.

Ако и Вие сте претърпели вреди под някаква форма от бездействие на общината в последните 5 години, може да се обърнете към нас за съдействие.

Автор: Аниния Ненкова

Редактор: Георги Георгиев

Публикувано на: 25/03/2022
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.