Непозволен обратен завой превишена скорост и без книжка

Как се определя обезщетението, когато и двамата водачи имат вина за инцидента (съпричиняване)?

Анализът на темата за съпричиняването в този случай ще бъде направен чрез едно съдебно решение, което доста аргументирано обяснява защо, когато двама водачи нарушават правилата за движение по пътищата, и двамата отговарят поравно за настъпване на инцидента.

Фактите:

Пострадалият при пътнотранспортно произшествие (ПТП) е управлявал мотоциклет Хонда. Скоростта му на движение в този момент не е обективно установена по делото, но според вещото лице тя е не по-ниска от 50 км/ч.

Водачът на лекия автомобил Фолксваген в този момент е предприемал маневра „обратен завой“. Той е навлязъл в лентата за движение на мотоциклета, при което траекториите им на движение се пресичат и така настъпва удар – в лентата за движение на мотоциклета (лявата пътна лента). На практика, преди да настъпи ПТП, мотоциклетът и автомобилът са се движили в една и съща посока, но в различни пътни ленти – мотоциклетът в лявата, а автомобилът – в дясната.

Уврежданията

Претърпените от мотоциклетиста в процесното ПТП множествени мекотъканни увреждания са причинили на пострадалия временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Те са преминали окончателно за срок от 2 седмици. Мозъчното му сътресение е било излекувано в рамките на 3-5 седмици

Пострадалият е доказал своите увреждания чрез епикриза от болница, съдебно- медицинско удостоверение и комплексна съдебно-медицинска експертиза по делото.

Отговорност на застрахователя на лекия автомобил

Претенцията на пострадалия мотоциклетист се основава на задължението на застрахователя да покрие вредите, които са били причинени от застрахования водач на МПС, като плати вместо него обезщетение.

Основният спор между страните по делото е относно механизма на настъпване на катастрофата и доколко съответства на закона поведението на участвалите в инцидента водачи. Съдът е анализирал прецизно всички събрани в хода на процеса доказателства.

Нарушение на правилата от мотоциклетиста

Съдът е приел, че мотоциклетистът е нарушил правилата за движение по пътищата, като:

  • поради несъобразена скорост е реализирал удар в спрелия в изчакване за предприемане на маневра за обратен завой лек автомобил;
  • не е притежавал правоспособност на водач за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство;
  • е навлязъл и се е движил трайно в крайното ляво платно, по път с две/три самостоятелни платна за движение.

Водачът на мотоциклета е имал фактическа видимост към готвещия се за извършване на маневра лек автомобил – от значително разстояние, приблизително 200 метра. Преценявайки автомобила като предвидимо потенциално препятствие, той е могъл да намали скоростта и дори да спре, при внезапно възникване на опасност.

Нарушение на правилата от лекия автомобил:

Водачът на автомобила също е допуснал грубо нарушение на правилата за движение, защото е предприел маневрата за извършване на завой в обратна посока. В случая е трябвало да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства – какъвто се е явявал мотоциклетът в конкретната ситуация на пътя.

Съвина:

„Двамата участници в пътния инцидент имат напълно еднакъв еднакъв принос за настъпването на вредите и причинно следствената връзка между поведението на всеки от тях и настъпването на вредоносния резултат е в съотношение 50:50.“

В заключение е приел съдът.

Този извод на съда се е отразил и върху крайния размер на застрахователното обезщетение, което мотоциклетистът има право да получи.

Обезщетение по справедливост

За претендираните неимуществени вреди обезщетението се определя от съда по справедливост, съгласно приложимата разпоредба на чл. 52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За да прецени справедливия размер на обезщетението, съдът е взел предвид:

  • възрастта и социалната активност на пострадалия,
  • естеството и характера на преживените болки и страдания,
  • изживените негативни емоции,
  • видовете и тежестта на травмите,
  • социално – икономическите условия в страната, определящи критерия за жизнен стандарт;

Като е определил крайното обезщетение в размер на 14 000 лева., след което го е намалил на 7 000 лева заради съпричиняването в съотношение 50/50.

Ако сте пострадал при подобна ситуация, ние можем да Ви помогнем, като:

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща със застрахователя (ако има такъв) и/или отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем да предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено по-горе в т. 2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 17/07/2023
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.