вреди от наводняване

Наводняването е събитие, което възниква често в междусъседските отношения. Най-честата причина за това е неподдържан недвижим имот поради спукани тръби, наличие на течащи кранове, проблем с канализацията и всякакви други неизправности. Законът дава възможност за всяка вреда, която е настъпила за Васс като собственик на съседен имот, да получите обезщетение.

За какви вреди мога да търся обезщетение?

Обезщетение може да се търси, както за имуществените, така и за неимуществените вреди:

  • Имуществените са свързани най-вече с разходите, които сте извършили за отстраняване на последствията от наводняването, най-вече строително-монтажни работи. Възможно е във връзка с неприятния инцидент да са повредени електрически уреди, мебели и всякакви други вещи, които се намират в дома Ви. Разходите за ремонта им или закупуването на нови такива също трябва да бъдат възстановени. За тази цел е препоръчително да пазите всякакви бележки, които удостоверяват направените разходи.
  • Неимуществените вреди от своя страна се дължат за претърпения стрес и други негативни емоции, които са породени от наводняването и отстраняването на последиците от него. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се преценява според интензитета на претърпените неприятни емоции във всеки един случай.

Кой има право на обезщетение при наводняване?

Обезщетение може да претендира собственикът на имота, който е увреден от наводняването. При съсобственост то се дължи на всеки един от съсобствениците. Обезщетението се дължи от собственика или ползвателя на имота, откъдето възниква причината за наводняването. Ако не сте сигурни кой е собственика на определен имот, може да направите справка в Имотен регистър към Агенция по вписванията.

Ако са увредени движими вещи, които са собственост на различни лица, то всеки от тях също има право на обезщетение.

 Кой трябва да възстанови вредите?  

Обезщетението се дължи от собственика на имота, откъдето възниква причината на няводняването. Не е задължително то да е последица от действията на собственика. Задължение на всеки собственик или ползвател е да подържа по такъв начин имота си, че да не причинява вреди на други обекти в сградата.

Какви действия следва да предприема?

На първо място съобщете за проблема на собственика на имота, от който предполагате, че идва течът. При липса на съдействие от недоброжелателния съсед имате възможност да поискате от кмета на общината да издаде решение за неотложен ремонт.

Също така може да потърсите помощта на останалите съседи и чрез етажната собственост да поискате от общинската администрация да наложи глоба на виновния собственик.  Често поради изострените междусъседски отношения се стига до завеждане на съдебно дело за претендиране на обезщетение. Много хора правят грешката да ремонтират и отстранят вредите, след което да се свържат със специалист, чрез който желаят да им бъдат обезщетени сторените разходи. По този начин се затруднява доказването, че действително са настъпили такива вреди в резултат от наводняването

Трябва ли да изчакам цялото съдебно производство докато отстраня вредите?

Не е задължително да изчакате приключването на цялото съдебно производство, за да отстраните вредите. Тъй като въпросът често е изключително спешен, имате право да се обърнете към съда и да образуване производство по обезпечаване на доказателствата. В случай, че вредите са в определен размер може да съберете доказателства чрез създаване на снимки, констативни протоколи или да осигурите свидетели, които по-късно да свидетелства в съдебното производство. Разноските за това дело може да претендирате заедно с другите си разноски и съдът ще се произнесе и по тяхното възстановяване с крайния си съдебен акт.

Какъв е редът?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща със застрахователя (ако има такъв) и/или отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. При непостигане на доброволно уреждане на спора завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 11/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.