Блъснат пешеходец в тъмната част на деня
Photo by gdtography

Пешеходците са едни от най-уязвимите участници в движението и водачите следва да бъдат внимателни и предпазливи към тях, особено в тъмната част на денонощието, когато видимостта е намалена.

Кои участници в движението законът регламентира като пешеходци?

Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя.

За пешеходци се считат и лицата:

1. които бутат или теглят детска или инвалидна количка, велосипед, мотопед или мотоциклет;
2. лица, които са с трайни увреждания придвижването им се осъществява посредством инвалидна количка.

Какви задължения имат пешеходците?

  • Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкет на пътното платно. Те могат да се движат по платното за движение, което е противоположно на посоката на движение на пътните превозни средства.
  • При пресичане на първо място се избира безопасно място за това – пешеходна пътека, светофарна уредба или място с добра видимост и от двете страни.
  • Преди да навлязат на платното за движение, следва да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение.
  • Пешеходците не трябва да спират без необходимост на платното за движение, както и да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане.
  • Задължение на пешеходците е да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика.
  • Извън населените места и по двулентови двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, но при спазване на изброените правила.

Добра видимост и отразителни елементи = безопасност

Голяма част от инцидентите настъпват поради това, че водачите не могат да видят пешеходците. Този проблем е още по-интензивен при лошо време или през тъмната част на денонощието. Причините най-често са съчетание на намалена видимост, несъобразена скорост и неправилно движение на пешеходците на платното за движение в същия момент.

Препоръчително е пешеходецът на носи подходящо облекло за тази част от деня, с което ще бъдете забележими. Такова облекло може да бъде светлоотразителни жилетки или други отразителни елементи, които се прикрепят към дрехите.

Кога е налице съпричиняване при произшествие с пешеходец?

За да е налице съпричиняване, е необходимо пострадалото лице със свои неправомерни действия да е допринесло за настъпване на увреждането си.

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават пешеходните пътеки при спазване на гореизброените правила.

Когато не е спазено някое от тях, е налице съпричиняване.

Засилена защита по отношение на определени категории пешеходци

Това са лицата с трайна увреждания, в частност слепи, които се движат с бял бастун, слепо-глухи, които се движат с червено-бял бастун, деца и престарели хора. Закрилата на тези категории пешеходци при пресичане на пешеходна пътека е всеобхватна и не се влияе от спецификата на правилата за пресичане на пешеходна пътека, валидни за останалите пешеходци.

В тези случаи водачът на автомобил не може да повдига възражение за съпричиняване, дори такива лица да не са съобразили приближаването му и да се пресекли внезапно пешеходната пътека.

Абсолютно ли е правото на пешеходец при пресичане на пътното платно в зависимост от мястото на пресичането му?

Правото на пешеходеца е абсолютно при спазване на гореизброените правила, когато пешеходецът преминава през специално очертана или неочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека.

Абсолютно е и когато мястото за преминаването е регулирано със светофарна уредба и пешеходецът навлиза на разрешен сигнал.

Същата е и ситуацията, когато пешеходецът преминава през място, което е продължение на тротоарите и банкетите върху платното за движение на кръстовище, като това право се упражнява отново при спазване на гореизброените правила.

Не е абсолютно правото на пешеходеца обаче при пресичане на пътното платно на нерегламентирано за тази цел място.

В заключение

По данни на Пътна полиция, по-голямата част от произшествията са през тъмната част на денонощието, когато пешеходците стават по-малко видими за водачите. Най-уязвимите групи са лицата над 65 години и децата.

Публикувано на: 04/03/2020
Anabel Manastirska
Анабел Манастирска
Анабел Манастирска е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“. Притежава опит в областта на облигационното, семейното и международното частно право. Анабел има богата практика в областта на правото на Европейския съюз, по-конкретно Регламент № 261/2004 г. Работи с внимание към детайлите и професионализъм към всеки индивидуален казус. Работни езици: български, английски,

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.