Обезщетение при неимуществени вреди

Обезщетение при неимуществени вреди

Неимуществени вреди болка и страдание

Как се определя размерът на обезщетението за неимуществени вреди?

При претърпяно увреждане на обезщетяване подлежат всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от него. Вредите могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени.

Неимуществените са физическите и емоционалните страдания, както и всички други негативни преживявани, които пострадалото лице изживява във връзка с някакво увреждане. Обезщетението за неимуществени вреди може да бъде претендирано по гражданскоправен ред пред граждански съд, ако вредата е в резултат на правонарушение, както и пред наказателен съд в случай, че увреждането е резултат от престъпление.

Ролята на съда при определяне на обезщетението

Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. То има само компенсаторна функция, целта му е да бъдат възстановени всички причинени вреди. От своя страна, справедливостта не е абстрактно понятие, а в съдебната практика са се оформили редица критерии, въз основа на които да се определи точния размер на обезщетението.

Следва да се има предвид, че съдебната практика е много динамична и се изменя често. Размерите на конкретно присъжданите обезщетения държат сметка на множество фактори – както такива за конкретния казус, така и свързани със социално-икономическите условия в страната. Върховният касационен съд многократно е посочвал тези критерии в своите решения. Познаването на практиката му има голямо значение за успешно приключване на Вашия случай.

Критерии на съда

Обективни обстоятелства при телесните увреждания може да бъде характерът на увреждането, например дали става въпрос за счупване или охлузване. Взима се предвид и начинът на извършването на увреждането, както и обстоятелствата, при които то e извършено или e настъпило.

От значение са и възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение за неимуществени вреди. Отчитат се и редица други обстоятелства, които съдът е длъжен да обсъди и въз основа на оценката им да заключи какъв размер обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди.

С какво можем да Ви помогнем?

Неимуществените вреди се доказват по-трудно от имуществените, тъй като са част от психическите преживявания на човека. Ако се обърнете към нас, ще Ви предоставим консултация по отношение на правата Ви при претърпени неимуществени вреди. При необходимост, може да поемем и съдебната защита по случая Ви.

  • Заяви консултация

  • Как може да се свържете с нас?

    Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
  • Пуснете файловете тук или
    Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
      Моля прикачете приложения, ако има такива.