Върховния касационен съд постанови ново тълкувателно решение по въпрос, касаещ иск за неимуществени от деликт и съпричиняването

Колан съпричиняване решение ВКС

С него върховните съдии отговориха дали при преценката за размера на обезщетението, ако е направено възражение за съпричиняване на вредата от пострадалия, съдът е ограничен само до размера на търсената от ищеца сума, от която да намали съпричиняването или не.

Единодушно върховните съдии приемат, че преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт не е ограничена от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в исковата молба.

Какво означава всичко това?

Да кажем, че аз съм пострадал пътник при ПТП, като е установено, че не съм сложил предпазния колан. Тогава се оказва, че аз съм допринесъл за това вредите върху мен да настъпят, като не съм сложил обезопасителния си колан.

Ако аз съм причинил сам на себе си част от вредите, то не е справедливо виновният водач или неговият застраховател да покрият и тази част, за която аз съм отговорен. Затова при определяне на обезщетението, съдът (само ако ответникът е направил възражение за съпричиняване) следва да отчете това обстоятелство и да намали обезщетението за постигане на баланс на отговорностите.

Обичайно съдилищата определят между 10% до 25% съпричиняване при непоставен предпазен колан, а в изключително редки случаи е възможно да нарасне до 55%-60%. С този процент се намалява размера на обезщетението, което следва да се получи от пострадалия.

В горния пример, ако съдът определи, че вредите, които съм претърпял в следствие на инцидент, са в размер на 10 000 лева и определи 25% съпричиняване, ще осъди виновния водач или неговия застраховател да плати крайна сума в размер на 7 500 лева.

Да речем обаче, че аз съм претендирал 5 000 лева като обезщетение за вредите. Тълкувателното решение казва, че съдът не е обвързан с това мое твърдение, но не може да присъди повече от тези 5 000 лева дори и при отчетено съпричиняване.

Повече за съпричиняването и последиците от него, може да намеритe тук.


Публикувано на: 03/08/2022
адв. Николай Димитров
Адвокат Николай Димитров е вписан в Софийска адвокатска колегия. Притежава богат опит в областта на процесуалното представителство, застрахователното, административното и публичното право. Участвал е в неправителствена организациия, занимаваща се с оценка на законодателството. Притежава дългогодишен опит в правната регулация на частната охранителна дейност. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.