20 000 лв. обезщетение за счупена кост при инцидент в градския транспорт

Върховният касационен съд (ВКС) присъди обезщетение в размер на 20 000 лв. за неимуществени вреди (болки и страдания), в резултат от счупена лъчева кост на лявата гривнена става. Счупването е било резултат рязко спиране на автобус от градския транспорт в София (СКГТ), пътувайки с несъобразена с пътните условия скорост.

Инцидентът

Деликтът в случая представлява рязкото спиране на автобуса, вследствие на което са причинени уврежданията на един от пътниците – счупена лъчева кост на лявата гривнена става.

Водено е разследване за установяване на причината за рязкото спиране, което е приключило със спиране на наказателното производство поради неразкриване на извършителя. В този случай пострадалият е предявил претенцията си за обезщетение към Гаранционния фонд.

След разпита на свидетели и извършването на няколко експертизи се установява, че автобусът, в който са се возили пътниците, е спрял внезапно, при което пострадалото лице е полетяло напред и си е ударила лявата ръка. Не е устнаовена причината за внезапното спиране – поведение на трето лице, внезапна поява на друг автомобил или пешеходец, или с цел предотвратяване на ПТП. Когато липсват категорични доказателства за това, не може да се приеме, че внезапното рязко спиране на автобуса е причинено от друг участник в движението или е било необходимо за предотвратяване на ПТП, т.е. че шофьорът е действал в условия на крайна необходимост.

Съдът е приел, че вина за инцидента има водачът на автобуса: „Водачите на пътно превозно средство са длъжни да се движат на такова разстояние от движещото се пред тях друго превозно средство, че да могат да избегнат удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко. Водачите на пътно превозно средство не трябва да намаляват скоростта рязко, освен ако това е необходимо за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие“. Абсурдното в казуса е, че тъй като автобусът не е установен (въпреки че е известен часът на инцидента и линията, по която автобусът се е движел), ВКС е приел, че отговорност следва да носи Гаранционният фонд.

Това показва защо е нужна защитата на квалифициран адвокат по всеки казус. Ако защитата на Гаранционния фонд беше установила кой автобус е участвал в инцидента, отговорност за обезщетението щеше да носи неговият застраховател по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Обезщетението

За да присъди обезщетение в размер на 20 000 лв. за преживените неимуществени вреди, съдът е взел предвид:

– вида и характера на настъпилите увреждания;

– продължителността и интензитета на търпените болки и страдания;

– както и остатъчните увреждания и възможни болки при промяна на времето и

– възрастта на пострадалата към момента на произшествието.

В резултат от уважаването на иска, Гаранционният фонд е осъден да заплати законна лихва върху тази сума, както и всички разноски, свързани с воденето на делото.

Ако и вие сте претърпели инцидент и искате да Ви съдействаме да получите дължимото Ви се обезщетение, не се колебайте да се свържете с нас – ние ще защити правата Ви по най-добрия и ефективен начин!